In 2014 organiseert het bestuur van het Laarwoud Concours Zuidlaren voor de 35ste keer een groot spektakel!

Het Laarwoud Concours Zuidlaren is ontstaan in 1975; enthousiaste leden van de Landelijke Rijvereniging Laarwoud te Zuidlaren hebben de “eerste steen” gelegd. Deze steen staat heden ten dage symbool voor een concours dat staat als een huis en bekend is in de wijde omtrek. Onze deelnemers komen hoofdzakelijk uit de drie noordelijke provincies (Drenthe, Groningen en Friesland). Sinds de oprichting vindt het concours plaats in het eerste weekend van augustus. Echter vanaf 2007 hebben we deze traditie verbroken, de (bouwvak)vakantie en de (Drents/Groningse) kampioenschappen zijn de redenen voor het bestuur geweest de wedstrijd te verplaatsen naar het eerste weekend van juli. In 2014 zal het 35ste concours gehouden worden op 5 & 6 juli. Elk jaar zijn er ongeveer 1000 starts per weekend. Jaarlijks komen er veel toeschouwers een kijkje nemen, op zaterdag naar de paarden en op zondag naar de pony’s. Het concours vind plaats op het terrein liggende op de hoek, Ekkelkamp – Nieuwe Dijk (oude weg naar Zuidlaarderveen).

Samenstelling van het bestuur van de Stichting Laarwoud Concours:

  • René Spekschate Voorzitter
  • Ellen Veenstra Penningmeester
  • Gerda Broekveldt Ondersteuning secretariaat
  • Linda Philips Secretariaat paarden
  • Leonie Oolders Secretariaat algemeen
  • Heleen Hovenkamp Secretaresse
  • Rianne Heidstra Secretariaat pony’s
  • Jetty Haayer Lid
  • Hilda Bolhuis Lid

Naast het bestuur zijn er tal van vrijwilligers uit de wijde omtrek betrokken bij de organisatie.

Samen vormen zij een grote, enthousiaste en hechte groep, die hoogte- en dieptepunten, die in de loop van de jaren bij zo’n evenement horen, hebben meegemaakt.

foto lwc

Programma

Zaterdag strijden de paarden in de dressuur en het springen tegen elkaar. Op zondag meten de pony’s hun krachten in de dressuur en het springen, ‘s middags zijn er weer beproevingen in de 6- tallen en 4- tallen dressuur voor paarden en pony’s.
Beide dagen gratis toegang.

Promotie

Sponsoring is heden ten dage niet meer weg te denken bij het organiseren van het Laarwoud Concours. Om het Laarwoud Concours tot een succes te maken en onvergetelijk tot in de wijde omtrek, hebben we enthousiaste sponsors hard nodig. Zou u sponsor willen worden? Stuur dan een mail naar info@laarwoudconcours.nl